Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  14. juni 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh, Flemming Schütt, Jørgen Fink, Poul                              Svendsen, Allan Steen, Kent Haumann og Erik Smedegaard

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 10/5-2011.                   Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab for de første 7 måneder.                                                                          Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Medlemsstatus/Betalingsstatus - restanceliste                                                   Erik                     

3.                Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                      

                     Hul 2                                                                                                                                       Jørgen

                     Maskininvesteringer - revideret plan                                                                       Jørgen

 1.              Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                                       Alle

Pro-Am                                                                                                                                 Kent

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle                    

 

Ad.1:

 

Fremover godkendes referat inden efterfølgende bestyrelsesmøde, således at det kan offentliggøres tidligere. Underskrivelse af bestyrelse sker efterfølgende på kommende bestyrelsesmøde.

 

Ad.2:

 

Den verserende sag med kommunen om vandledningsafgift er endnu ikke afsluttet. Aflæsningspapirer gennemgås af Erik og Jørgen, som herefter drøfter løsning med kommunen.

 

I regnskabet er vi ikke helt på budget mht. kontingent, hvilket primært skyldes at indskud er sat ned fra denne sæson.

Kassekredit viser pr. 31.5.2011 +83.680 kr.

Løn til Pro Arild Townhild skal posteres under lønomkostninger.

Regnskab og budget ser ellers fornuftigt ud pt., og likviditeten er ca. 100.000 kr. bedre end budget.

Bevilget maskinindkøb sker med betaling fra Kassekredit, og belåning sker derfor kun hvis behov opstår.

Der sendes rykkere den 15. juni til medlemmer, som er i restance. Derudover er det besluttet at der i 3. rykker, skrives at golfbox underrettes, samt at sagen sendes til inkasso hvis der ikke sker indbetaling.

 

 

 

 

Ad.3:

 

Den bestilte maskine til greenkeeper, er blevet ændret til en bedre model, således at prisen bliver ca. 135.000 kr. Derudover forventes ikke flere maskinindkøb i 2011.

 

Det forventes fortsat, at nye tee steder på hul 2 kan tages i brug til august.

 

Det blev foreslået, at der laves en oprydningsdag på Ryttergården, evt. til efteråret, således at greenkeeperne kan bruge deres arbejdstid på banen.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg: Positivt med mange hjælpere til begynderne, som er blevet taget godt imod, hvilket de også har givet udtryk for.

Der er blevet efterspurgt et weekendkursus, og er efterspørgslen stor nok laves der et kursus.

 

Juniorudvalg: Juniorer får brev med hjem inden sæsonafslutning, om at kontingent for juniorer fremover opkræves helårligt forud.

 

Turneringsudvalg: Mange har deltaget i årets første matcher, i alt 317 i de første 4 og 82 i den femte match, hvilket er på niveau med sidste sæson.

I forbindelse med turneringer bør banen fremover kun lukkes til kl. 14.30, idet erfaringen viser, at der er alle inde fra matchen.

 

Husudvalg: Der kunne godt bruges frivillig hjælp til pasning af højbede mv. Opslag kommer op og opfordring kommer på hjemmesiden.

Boldautomaten virker igen på driving range. Bilen på driving range bremser ikke så godt, Flemming Schütt undersøger evt. sponsor hertil.

 

Baneudvalg: Det blev på bestyrelsesmødet besluttet, at også Torben Therkelsen indtræder i baneudvalget.

Det skal tages op med greenkeeper, at greens skal klippes umiddelbart før matcher.

Det skal tages op af baneudvalget om "knolden" ved hul 1 foran klubhuset kan fjernes.

 

PRO-AM: Der er pt. 4 hold tilmeldt inkl. Molslinien, så det ser ikke så godt ud. Derudover er der 6 tilkendegivelser, dog uden endeligt tilsagn. Udvalg for Pro Am vurderer indenfor 14 dage om matchen skal gennemføres eller aflyses. Hvis aflysning, overvejes alternativ matchform i 2012.

 

Webmaster: Ny hjemmeside er demonstreret for bestyrelsen, som har fået net adressen, så der kan surfes og komme kommentarer. Henrik har taget billeder at banen til banepræsentation, som også kommer ind på hjemmesiden.

 

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg: Bravo Tours sponsorerer fremadrettet 100 kr. til klubben pr. golfrejse med en deltager fra klubben. Der aftalt møde den 21. juni herom.

 

Den Skæve Kro vil sponsorere et gavekort på 500 kr., som anvendes til ekstra præmie i en match.

Sponsorer som har sponsoreret 3.000 kr. og derover inviteres til den kommende match for sponsorer og udvalg.

 

Ad.5:

 

 

Ad.6:

 

Ingvard Christensen har optalt green fee og oversigt er sendt til bestyrelsesmedlemmer. Det skal bl.a. vurderes om vi aligevel skal fastholde medlemskab af golfhæftet, idet det viser sig, at der kommer en del green fee gæster herfra. Erik Smedegaard undersøger i den forbindelse hvornår golfhæftet skal have besked såfremt EGC skal med i 2012.

 

EGC har modtaget green fee billetter fra venskabsklubber, som foræres til medlemmer der har ydet en ekstra indsats i klubben. Flemming Schütt er tovholder.

 

Der var forslag om at hul 6 ændres, så spillere først må slå ud, når der ringes med klokken, idet nogle spiller slår efter green fra teested. I stedet skrives på tavlen, at såfremt spillere slår efter green på hul 6, skal der sendes en forcaddy af sted.

 

Der har været et uheld med en Buggy med personskade til følge. Skaden er anmeldt til klubbens forsikringsselskab.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 9. august, idet der ikke afholdes bestyrelsesmøde i sommerferien (juli).

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap