Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

 

Dato:                  12. april 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh, Flemming Schütt, Jørgen Fink og Poul                              Svendsen, Allan Steen, Kent Haumann og Erik Smedegaard

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 8/3-2011.                                  Alle
 2. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab for de første 5 måneder.                                                                          Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Orientering om bankmøde.                                                                                          Torben

3.   Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                                    

                     Hul 2                                                                                                                                       Jørgen

                     Ryttergården                                                                                                                      Jørgen

 1. Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                       Alle

Opfølgning på ”Åbent Hus” 10. april.                                                                        Poul

Ny hjemmeside status?                                                                                                 Jørgen/Henrik

                     Pro-Am                                                                                                                                 Kent

 1. Bordet rundt.                                                                                                                                  Alle
 2. Eventuelt: a. Ansøgning til Fonde om penge.                                                                    Poul/Flemming

                                     b Hængepartier fra Generalforsamlingen:                                                    

                                        Vedtægter og betalingsregulativ (Henrik bedes

                                        venligst ajourføre betalingsregulativ til bestyrelsesmødet)                

                                     c. Godkendelse af forretningsorden                                                                Alle

 

Ad.1:

 

Referat fra 8. marts 2011 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

 

De samlede restancer er ca. 75.000 kr., dvs. både annoncører og kontingent restancer. Bestyrelsesmedlemmer går de kontingent restancer igennem og kontakter disse.

91 passive medlemmer er gået igennem for eventuelt at kontakte disse med tilbud om ny medlemskab, dog uden succes.

Flex-medlemmer får røde bag-mærker.

Budget er tilpasset pga. rettelse i afskrivning. Kassekredit har pt. et træk på 925.000 kr.

Der skal indkøbes 2 maskiner til hhv. 18.000 kr. og 119.000 kr., som forsøges at blive finansieret over kassekreditten.

Budget lever op til forventningerne.

 

Det blev besluttet at købe nye batterier til 2 Buggyer. Udover klubben egne Buggyer disponeres over Buggyer fra 2 medlemmer. Der indkøbes ikke yderligere pt.

Medlemsstatus er 519 medlemmer (mod 511 sidste gang), samt nye prøvemedlemmer.

Klippekort til leje af Buggy med 10 klip, sælges fremover til 1.250 kr.

 

Ad.3:

 

Arbejde med isolering af Ryttergården er snart tilendebragt.

Flytning af Teesteder på hul 2 forventes færdigt til august, idet der greenkeeper selv forestår såning af græs. Udgiften begrænses derfor til mandetimer og maskinleje.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg: Begyndere tilbydes træning i prøvemedlemskabsperioden på 3 måneder. Første gang er den 13. april (onsdag i påsken tæller ikke med). Der er regelundervisning de første 5 gange. Prøvemedlemmer får gult "prøvemedlemskort".

Der var ca. 40 besøgende til Åbent Hus. Antallet er prøvemedlemmer kendes ikke i skrivende stund.

Der var enighed om succes, samt godt samarbejde og forarbejde med planlægning.

Til næste år, er der ønske om mere tid på Driving range.

Samtidig bør der være et begynderkursus over nogle weekender, idet nogle kan være forhindret på onsdage.

Regelunderviser kan være en udfordring på sigt. Mulige emner overvejes.

 

Baneudvalg: Det blev foreslået at der opsættes røde pæle for markering af 100 m., idet de nedgravede tager tid at finde og dette kan sinke spillet.

På par-3 hullerne opsættes kasser med målebånd til brug ved turneringer mv.

 

Webmaster: Der arbejdes fortsat med ny hjemmeside, hvor skift foretages når den nye side er helt klar.

 

PRO-AM: Indbydelser er fremsendt og der er allerede kommet en tilmelding med betaling. Deadline er 1. juni og gennemførelse forudsætter mindst 15 deltagende hold. Der sendes reminder efter den 1. juni.

 

Husudvalg: Der er arbejdsdag den 30. april, hvor Kresten laver plan klar. Bl.a. skal bord/bænk sæt lakeres.

Der opbygges indskærmning af terrasse med beplantning af bede. Budget er ca. 10.000 kr.

Sponsorskilte på P-plads er for lette, nye "tungere" indkøbes. Der er 40 i alt som indkøbes for 50 kr. pr. stk.

 

Juniorudvalg: Der er pt. 25 juniorer, der alle skal registreres. Samtidig ændres betaling fra halvårligt til helårligt forud. Forældre til de mindste spillere, skal være tilstede ved undervisning.

Træner skal foretage vurdering om A, B eller C- spillere. I juniorudvalg deltager Søren Elming, Mette Wilken, Lars P. Jørgensen og Allan Steen.

 

Der er udsendt invitation til junior- og ynglingeturnering den 5. august, hvor deltagerantal skal være mindst 30 og højest 42. Der mangler pt. sponsor.

 

Kommunikations- og sponsorudvalg: 8 sponsorer er afgået i år, mens 11 er kommet til, så det er flot.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

 

Bestyrelsen havde modtaget forslag om at klubber i klubben selv indkøber vin og betaler proppenge. Forslaget forkastes, idet det kan være svært at styre.

Flex-medlemmer kan ikke benytte golfhæftet, ligesom der heller ikke gives andre rabatter til Flex-medlemmer fra andre klubber.

Det blev besluttet at Ebeltoft Golf Club melder sig ud af golfhæftet fra og med næste sæson. Erik sender opsigelse til golfhæftet.

Klubben råder fortsat over 20 billetter til Oslobåden, som fordeles til de medlemmer som gør en ekstra indsats i/for klubben.

De bestilte polo-trøjer fra generalforsamlingen kan ikke leveres, idet de er gået ud af produktion. Dem der har bestilt får besked herom.

Henrik og Ingvard laver i samarbejde optælling af green-fee til brug for vurdering af rabataftaler til næste år.

På golfbox er der boldrende reserveret til klubber i klubben.

 

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap