Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  21. januar 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Henrik Krogh, Poul Svendsen og Kent                             
Haumann, Jørgen Fink og Flemming Schütt

 

Konstitueringsmøde

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig og posterne er fordelt på følgende måde:

Formand

Torben Therkelsen

Næstformand

Poul Svendsen

Kasserer

Jørgen Fink

Sekretær

Henrik Krogh

Medlem

Kresten Riis-Jensen

Medlem

Flemming Schütt

Medlem

Allan Steen

Suppleant

Kent Haumann

 

Udvalg

Herefter blev der fordelt udvalgsposter, hvor formænd for udvalg er fordelt. Udvalgsformænd sammensætter herefter de samlede udvalg. Udvalg og formænd er fordelt på følgende måde:

Baneudvalg

Jørgen Jørgensen

Jørgen Fink

Kommunikations- og Sponsorudvalg

Flemming Schütt

Henrik Krogh

Junior-, ynglinge og eliteudvalg

Allan Steen

Turneringsudvalg (incl. Pro-Am)

Kent Haumann

Allan Steen

Handicapudvalg

Klaus Sunesten

Ordensudvalg

Lars Jørgensen

Begynderudvalg

Poul Svendsen

Webmaster

Henrik Krogh

Jørgen Fink

Husudvalg

Kresten Riis-Jensen

 

Kontaktpersoner til Alarmen i klubhuset er i nævnt rækkefølge: Poul Svendsen, Kresten Riis-Jensen og Kent Haumann.

Formanden indkalder til udvalgsmøder 3 gange årligt, februar , maj og august.

 

 

Planer fra den tidligere bestyrelse

Jørgen Fink orienterede om nogle af de planer den tidligere bestyrelse havde drøftet.

·         Nyt T-sted ved hul 2-damer

·         Starterhus ved klubhuset med ur

·         Renovering af Ryttergården

·         Indkøb af ny Computer til

·         Skærm i klubhus med starttider

 

Øvrige emner

Der holdes igen frem til 1. maj med investering mv. pga. likviditetsforskydning, idet kontingent forfalder 1.5 og 1.11.

Klubben er indmeldt i Arbejdsgiverforening og følger herefter SID overenskomst. Det er bestyrelsens holdning at der skal en repræsentant med ved lønforhandlinger mv.

På generalforsamlingen blev det foreslået, at klubhuset kunne udlejes til private fester for medlemmer. Idet der er risiko for, at lokaletilskud fra kommunen mistes frarådes dette.

På generalforsamlingen blev det foreslået, at indgå greenfee samarbejde med f.eks. Grenå, Norddjurs, Kalø og Ebeltoft om en klippekortordning. Bestyrelsen mener ikke det er attraktivt for Ebeltoft.

Rabataftaler skal genforhandles med samarbejdsklubber. Denne opgave løser Torben Therkelsen og Kresten Riis-Jensen.

Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes anden tirsdag i hver måned. Dog afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. januar 2011 kl. 19.00 (Afbud fra Flemming Schütt).

Der er erfamøde i Lübker mandag den 31. januar 2011 kl. 17.00.

Golfens dag holdes den 10. april 2011, hvor der samtidig er åbent hus i Ebeltoft Golfklub. Kommunikations- og Sponsor tager kontakt til lokale medier for annoncering.

I forbindelse med det nye fleks medlemskab laves eventuel kampagne overfor passive medlemmer.

Poul Svendsen foreslog, at der søges legater til f.eks. førstehjælpskursus, hjertestarter mv. fra f.eks. Tryg-fonden. Der var enighed om at arbejde videre med ideen. Emnet drøftes på mødet den 25. januar 2011.

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap