Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

 

 

Dato: 10. maj 2011

Deltagere: Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh, Flemming Schütt, Jørgen Fink og Poul Svendsen, Allan Steen, Kent Haumann og Erik Smedegaard

Afbud:

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 12/4-2011. Alle
 2. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab for de første 6 måneder. Jørgen

Træk på Kassekredit pt.? Erik

Medlemsstatus/Betalingsstatus Erik

3. Projektstatus (økonomi og tidsplan).

Hul 2 Jørgen

Maskininvesteringer Jørgen

 1. Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.) Alle

Antal nybegyndere senior/junior Poul

Ny hjemmeside status? Jørgen/Henrik

 1. Bordet rundt. Alle
 2. Eventuelt a. Nabosag på hul 16 Torben

b. Betalingsregulativ Alle

c. ”En dag på golfbanen” Flemming

Ad.1:

 

Referat fra 12. april 2011 blev godkendt og underskrevet.

 

Henrik Krogh sørger for ophængning af bestyrelsesreferater umiddelbart efter disse er godkendt. Og naturligvis offentliggørelse på hjemmesiden.

Betalingsregulativ er renskrevet, underskrevet og kommer på hjemmesiden.

 

Ad.2:

 

Fra november 2010 er der ganske få restancer. Erik Smedegaard sender liste over restancer til bestyrelsesmedlemmer, som gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Batterier til Buggyer er indkøbt og betalt.

Regnskabet ser positivt ud, nu hvor kontingent er blevet indbetalt. KK er pt. i overskud.

Dette sammenholdt med mange green fee gæster i påsken og god tilslutning til turneringer, gør at vi er godt med i forhold til budget.

Sponsorindtægterne er også flyttet og det har god effekt for budgettet. Driftsregnskabet viser herefter et mindre underskud.

 

 

Kontingent- og betalingsår er 1.11 - 31.10 jf. betalingsregulativ.

 

Junior-, flex- samt passive medlemmer, skal fremover betale helårligt forud. Juniorspillerne får brev med hjem herom.

 

Antal medlemmer dd.:

Aktive 526 (mod 519 sidste måned)

Passive 88

Prøvemedlemmer 27

 

Prøvemedlemmer som melder sig ind, skal betale 2.000 kr. i indskud, samt kontingent for perioden 1.7-31.10 (4 mdr.). Pga det lave indskud, er det ikke længere muligt at lave afdragsordning for indskud.

 

Ad.3:

 

Hul 2 forventes klar august/september, idet vi selv sår græs.

Bestilt maskine til 119.000 kr. endnu ikke kommet. Øvrige indkøb til banepleje er på plads.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg: Johnny Mikkelsen er regelunderviser pt., og Poul Svendsen forventer at undervise i næste sæson.

 

Baneudvalg: Der er igangsat opsætning af 100 m. pæle på banen. Pga. nabosag vedrørende hul 16 ser baneudvalget på om der evt. kan opsættelse yderligere out of bound pæle op. Klokke til hul 2 prøves af, men der er tvivl om den kan høres fra tee sted.

 

Webmaster: Ny hjemmeside begynder at tage form. Præsenteres på bestyrelsesmøde den 14. juni med henblik på at gå i luften umiddelbart efter.

 

Turneringsudvalg: God start på årets turneringer med hhv. 72, 76 og 92 deltagere. Stor ros til turneringer og ikke mindst banen fra deltagerne.

 

PRO-AM: 2 tilmeldt, 1 har betalt. Reminder sendes ud. Kent arbejder fortsat på at finde en sponsor til hole in one præmie. Opfølgning til indbydelser sker efter 1. juni.

 

Husudvalg: Arbejdsdag gennemført med stor succes, hvor borde blev malet, skorsten malet, vinduer pudset mv. Der er problemer med boldmaskinen på Driving Range, og det blev besluttet at den skal repareres. Plantekasser v. terrassen er beplantet.

 

 

 

Juniorudvalg: 28-30 aktive, Arild Townhild er godt tilfreds og positiv med de unde spillere. Der er opdelt i et A og B hold.

 

Kommunikations- og sponsorudvalg: pt. 54 sponsorer. Føtex har sponsoreret 3 parasoller. Nybolig har sponsoreret en ny Buggy til EGC.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

 

EGC er udmeldt af golfhæftet fra og med næste sæson.

Ringe interesse for Oslobilletter, som forsøges afsat på anden vis.

EGC har en skattesag fra 2007, som er uafklaret. Jørgen Fink kontakter SKAT.

En nabo til hul 16, har kontaktet EGC pga. ødelagte tagsten, evt. pga. vildfarne golfbolde. Torben Therkelsen besøger naboen for afklaring.

Bestyrelsen havde modtaget en orientering om green fee spillere, som spillede samtidig med arrangement i en klub i klubben. Sagen er løst i bedste overensstemmelse, men bør sendes i ordensudvalg og ikke bestyrelse fremover.

Intet nyt om mageskifte.

Torben Therkelsen og Henrik Krogh laver ansøgninger til diverse fonde/legater.

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap