Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmødet den 22. februar 2011 kl. 15.30
 
 
Tilstede:       Gerda Nielsen, Ole Østergård, Torben Therkildsen (stedfortræder for J. Fink)
                      Flemming Thorup, Jørgen S. Jørgensen, Palle Lumby
 
Personale:   
                      Arbejdstider: Status over overarbejde og ferier. Alt er afviklet.
                      Voksenlærling: Ralph ansat pr. 10. januar med tilskud fra Favrskov kommune.
                      Greenkeeper: Brian ansat fra 1. marts.
Overenskomst: Vi er pr. 1.marts dækket af overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og 3F.
                      APV. : Ny APV. Igangsættes hurtigst mulig efter 1. marts.
 
Maskiner
                      Aktuel stand: Maskinerne vil i marts blive klargjort til den nye sæson.
                      Nyanskaffelser 2011: Topdresser, Roughklipper. Bliver leveret i april
Maskin udskiftning 2012 og frem: Der er en del maskiner der står for udskiftning i 2012, men af hensyn til økonomien vil vi foretage en nøjere vurdering af de enkelte maskiner for om muligt, at udskyde udskiftninger.
Buggies og boldopsamler: Vi skal fremover stå for klargøring og vedligeholdelse.
 
Ryttergården
Indretning af hallen så der kan arbejdes ved liften om vinteren. Arbejdet er påbegyndt med god hjælp fra frivillige medlemmer. Stor tak for det. Forventes færdig i løbet af marts.
Udviklingsplan for området: FT og OØ begynder på planen i uge 9.
Oprydning på området. Vi har en hel del ukurante Europaller. Er der mon nogen der kan bruge dem som brænde??
 
Banen / Drivingrange / Par 3
Aktuel stand. Stadig dybfrosset. Det ser heldigvis ud til at vi undgår store skader pga. sneskimmel. En del træer har taget skade af snetrykket og stormvejr.
                      Vandingsanlæg: Nyt styringsprogram bliver installeret inden april.
Banejusteringer: Gennemgang af banejusteringsplanen. Grøften på hul 8 skal fyldes mere op. Rød tee hul 2. Muligvis ny placering th for stien. Gul tee forhøjes med ca. 50 cm. Stien flyttes længere til højre. 100m afstandspæle sættes op inden sæsonstart.

Vintergreens og teesteder. Ligger greens de rigtige steder? 9. , 14. ? Palle ser nærmere på evt. nye placeringer, så de kan være klar til næste vinter.
Målsætning for banen, Standard og pleje FT
                      Drivingrange: Der indkøbes et antal nye måtter.
 
Østre plantage / Øvrige skovområder
                      ”Konsulent” Kim Egefjord.
 
Budget opfølgning
Budget: Fremover indgår drift og vedligeholdelse af Buggies og boldopsamler i vores budget. Vi vil gerne have oprettet separate konto nr. til dem.
 
Info fra greenkeeperen
Gennemgang af grønt regnskab. Det ser fint ud, vi holder os bla. under max. grænsen på 0,19 kg. aktiv stof  pr. ha. (i bekæmpelsesmidler) - I 2010 brugte vi 0,16 kg. aktiv stof pr. ha.
 
Info fra bestyrelsen
                      Der afholdes åbent hus den 10. april.
 
Evt.
                      Vi skal udarbejde en politik for spil og færdsel på banen om vinteren.
                      Og et oplæg til bestyrelsen om spil på sommergreens om vinteren.
 
Næste møde.
Mandag den 21. marts kl. 15.30
 
 
Jørgen S Jørgensen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap