Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Kære medlemmer.
 
Den nye bestyrelse har været samlet 3 gange her i de første 30 dage efter generalforsamlingen plus et erfa møde møde møde
hos Lübker.
 
Jeg synes vi er kommet godt i gang med arbejdet, og det, der primært arbejdes med pt., er følgende:
 
En ny hjemmeside, som forventes færdig i løbet af marts måned. Så snart den er på plads vil bestyrelsesreferater
blive tilgængelige her. Ansvarlig Henrik Krogh.
 
Matchkalender for 2011 er ved at være færdig og vil blive offentliggjort hurtigst muligt. Antallet af matcher svarer til sidste år, og jeg vil gerne opfordre til, at så mange som muligt deltager heri. Det synes jeg vi skylder
matchsponsorerne. Ansvarlig Allan Steen.
 
Sponsorerne arbejdes der intenst med at få på plads for den kommende sæson. Nogle skal genforhandles, og andre er helt nye. Status pt. ser ganske fornuftig ud. Ansvarlig Flemming Schüt.
 
Golfens Dag og Åbent Hus den 10. april arbejdes der også med at få på plads. Vi er pt. ca. 525 aktive medlemmer
og målsætningen er at skaffe 100 nye medlemmer. Der arbejdes med plakater, en folder, annoncer mv.
Skal dette lykkes må vi ALLE i klubben gøre en indsats over for familie, venner, arbejdskollegaer, i netværk osv.
Vi har en god golfklub, som vi gerne vil dele med flere! Ansvarlig Poul Svendsen og Flemming Schüt.
 
Økonomien er det nødvendigt, at der fortsat er meget stor fokus på både driftsmæssigt men også likviditetsmæssigt.
Vi har en stram likviditet frem til 1. maj, og der skal gøres alt for at udskyde omkostninger og dermed likviditetstræk.
Derudover ses der på mulighederne for at fremrykke indbetalinger. De kommende år byder på store udfordringer m.h.t.
dels at få maskinparken vedligeholdt dels udskiftet.
 
Jeg oplever, at der i klubben på alle områder ydes en stor frivillig indsats for at få tingene til at fungere.
Det frivillige arbejde er helt klart et udtryk for at man trives i klubben og bidrager dermed til at omkostningerne kan
holdes på et fornuftigt niveau. Det frivillige arbejde værdsættes ligeledes i høj grad af de ansatte i både administration
og greenkeeperorganisation.
 
Afslutningsvis vil jeg sige tak for den store opbakning på generalforsamlingen og håber at kunne
leve op til forventningerne.
 
 
Med venlig hilsen
 
Torben Therkelsen
formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap