Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Ebeltoft Golf Clubs generalforsamling 17/1 2011

Henrik Brandt Madsen vælges som dirigent.
Jørgen Krølner mener ikke at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, men det afvises af Henrik Brandt Madsen.
Formand John Brændgaards årsberetning:
Først mindedes de medlemmer som er gået bort i årets løb.
Oplysninger og nyheder på hjemmesiden skal gerne blive noget bedre. Medlemmerne må selvfølgelig gerne komme med indlæg.
Generel er der faldende medlemstal over hele landet for første gang i DGU´s historie.
10/4 2011 er vi med på DGU´s ”Golfens Dag” og vi håber her at vore medlemmer vil være behjælpelige med at finde evt. nye kommende medlemmer, da vores medlemstal er utrolig vigtig for vores økonomi.
Hele 2010 har vi måttet spare på finanserne efter et skidt år 2009.
Specielt baneudvalget og greenkeeperen var blevet bedt om at holde igen, da det jo er en af de steder hvor vi kan spare mest.
 Trods besparelser på banen må vi vel sige, at vi aldrig har haft en bedre golfbane. Dette kan bl.a. være en årsag til en stigning i antal greenfee-spillere på 300.
Stor ros til greenkeeperstaben.
Vi har i løbet af 2010 været nødt til at lease maskiner og dette bevirker at vi kan få lidt likvide problemer.
I 2011 vil der blive tidsbestilling på Golfbox hele vejen rundt timen.
Af baneforbedringer kan der nævnes nyt dame-teested på hul 2. Renoveringer af bunkers hul 8-11 samt hul 13.
Greenkeeperstaben vil i 2011 bestå af chefgreenkeeperen, en medarbejder samt en voksenlærling.
 Vi har meldt os i arbejdsgiverforeningen Danske Anlægsgartnere og vil følge deres overenskomst.
Vores øl automat har været en succes økonomisk.
 Bestyrelsen henstiller i øvrigt til, at man ikke drikker egne øl og sodavand på klubbens terrasser.
Til vore matcher i 2010 har der ikke været så god tilslutning og vi vil derfor appellerer til, at man støtter bedre op om matcherne.
I år vil der i mange danske golf klubber blive åbnet op for en  type medlemskab, F-medlemskab. I EGC vil dette koste kr. 1000 om året. Håbet er at disse F-medlemmer med tiden bliver full-members.
Til sæsonen 2011 har vi lavet en aftale med golftræner Arild Townhill. Han vil være i klubben onsdage ,hvor der bl.a. er juniortræning samt begyndertræning. Individuel træning aftales med Arild.
Til slut rettede John Brændgaard en stor tak til vore sponsorer, personalet og de mange frivillige.
Aage Madsen fremlagde regnskabet som viste et overskud på kr. 64 000,-, hvilket må siges at være godt tiderne taget i betragtning. Der var i øvrigt ikke nogen anmærkninger til regnskabet.
Budgettet for 2011 blev også gennemgået af Aage Madsen. Det kunne være lidt svært at gennemskue budgettet, da der senere var forslag til afstemning, som kunne påvirke budgettet.
Godkendelse af betalingsregulativet. Bestyrelsens forslag vedr. fleksible medlemsskaber, mindre indskud og ingen indskud på long-distancemedlemsskaber blev vedtaget. I vedtægterne skal der laves en nota vedr. ”rabatordninger”. Flemming Schütt trækker sit forslag.
Bestyrelsens forslag om en ekstraordinær kontingent stigning på kr. 200,-starter en debat vedr. kontingentfrihed for bestyrelsen, evt. halv pris. John Brændgaard opfordrer til at stille det som et forslag.
Skriftlig afstemning vedr. kontingentstigning på kr. 200,-(103 ja,39 nej og 1 blank)Vedtaget.
Flemming Schütt´s forslag vedr. longdistance-medlemmer som bor i Syddjurs Kommune vedtages med fuld opbakning ved håndsoprækning.
Valg til bestyrelsen. Der skal være 7 medlemmer i bestyrelsen, så der skal vælges 5 nye bestyrelses medlemmer. John Brændgaard og Allan Steen fra den siddende bestyrelse genopstiller. Fl. Schûtt, Poul Svendsen, Kent Haumann, Torben Therkelsen, Johnny Mikkelsen og Henrik Krogh er også opstillede.
Stemmerne fordelte sig således. Torben Therkelsen 127,Allan Steen 112,Poul Svendsen 103,Fl. Schûtt 94,Henrik Krogh 92,John Brændgaard 66,Kent Haumann 64 og Johnny Mikkelsen 37. De 5 førstnævnte er hermed valgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant blev Kent Haumann
Revisorgruppen blev valgt til revisor.
Under evt. havde John Nikolajsen forslag om at leje klubhuset ud til medlemmer for at tjene lidt penge samt et forslag om at etablere et samarbejde mellem 3-4 klubber, så klubbernes medlemmer kunne spille hinandens baner for et årligt beløb på 6-800 kr.
Flemming Schütt foreslog et førstehjælpskursus.
Birthe Fischer foreslog at regnskabsåret og generalforsamlingen flyttes til omkring 1.maj
Tommy Bøgehøj, Jørgen Krølner samt Jørgen Jørgensen takkede John Brændgaard for et kanongodt arbejde/samarbejde.
Ellis foreslog at vi sendte breve som B-post. Hun efterlyste i øvrigt en ”klokkeløsning” ved hul 2.
Henrik Brandt Madsen og John Brændgaard takkede for en god generalforsamling.
 
MVH
Bestyrelsen

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap