Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmødet den 16. august 2010
 
Tilstede:       Ole Østergård, Gerda Nielsen, Flemming Thorup, Jørgen S. Jørgensen.
 
Personale:    Arbejdstider: Overarbejde afvikles planmæssigt. Ferier er afviklet.
 
Maskiner:    Aktuel stand: Ok alle maskiner kører som de skal.
Leasingkontrakterne er på plads. Mekanisk bunkerrive og semmiroughklipper er leveret.
Nyanskaffelser: Plan over maskiner og udskiftningsrate udarbejdes af Flemming i løbet af efteråret.                     
 
Ryttergården:
                      Lift: Der er bestilt serviceeftersyn af liften.
 
Banen / Dirvingrange / Par 3:
                      Aktuel stand: Udelukkende positive tilbagemeldinger.
Vi har i baneudvalget forsøgt at leve op til den målsætning for banen, der blev fastsat i Udviklingsplanen for banen, hvor der bla. står ” med det formål at gøre banen til en mere fair og imødekommende oplevelse primært for den typiske bruger, som antages at være en 55 årig motionsspiller med hcp 28.” Ved bla. at udvide områderne med klippet rough og sænke klippehøjden, får man en mere fair oplevelse af banen.
Vandingsanlæg: Vandingsanlægget er blevet optimeret: Der er udskiftet ca. 30 sprinklere. Sprinklerne er justeret. Styringen er omprogrammeret. Dette har resulteret i bedre vanding af greens og teesteder, og samtidig reduceret vandforbruget.
En ny hovedledning er nødvendig for en yderlig udvidelse af anlægget.
Softwarestyringsprogram er nødvendig for bedre styring af vandingen.
Stier: En del trænger til at blive renoveret. Forsøg med befæstigelse af de stejleste stier. Der skal ny belægning på en del stier. 
                      Banejusteringer: Bunker på hul 13 skal renoveres
Hul 2 Rød tee rettes op og udvides, gul tee rettes op, Flemming laver økonomisk overslag.
Oplæg til prioritering af renovering af bunkers udarbejdes af Ole og Jørgen.
Medlemsarbejdsdag: 30. okt. Opgaverne vil primært være rydning af træer langs hul 2 og opstamning af træer forskellige steder på banen. Opslag i klubhuset og kontakt til klubberne i klubben.       
Målsætning for banen, Standard og pleje: udarbejdes af Flemming i løbet af vinteren, med udgangspunkt i pleje af banen i 2010.
 
Østre plantage / Øvrige skovområder:
                      ”Konsulent” Kim Egefjord.
 
Budget opfølgning
                      Budget: Vi holder os på den gode side af budgettet
 
Næste møde. Mandag den 13. september Kl. 10.
 
J. S. Jørgensen

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap