Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmødet den 28. juni 2010 kl. 10
 
Tilstede:        Ole Østergård, Gerda Nielsen, Flemming Thorup, Jørgen S. Jørgensen.
 
Personale:    Evalueringsmøde med Flemming efter 3 mdr.: Vi fortsætter det gode samarbejde.
                      Arbejdstider : Vi ønsker status for overarbejde til hvert møde.
                      Overenskomst
                      APV.
 
Maskiner
                      Aktuel stand
                      Nyanskaffelser
                                            ” Ny ” mandskalsvogn Er købt.
                                            Sprøjte lovliggørelse ?
                                            Semmirough klipper Vi har brugt John Deere rotorklipper på prøve
                                            Bunkerrive
                                            Lån er afslået , men der bliver aftale om Leasing af det nævnte maskiner.
 
Ryttergården
                      Udviklingsplanen  for området vil blive udarbejdet i vinterhalvåret.
                     
 
Banen / Dirvingrange / Par 3
Aktuel stand . Lige nu er banen meget fin, men vi vil sikkert opleve en tør periode som vi plejer, vi vil naturligvis forsøge at holde banen grøn med de begrænsede vandingsmuligheder vi har.
Banejusteringer: Vi har nået mange af de justeringer vi har på listen. Ny prioritering af de resterende                      justeringer.  
                      Klipningen af banen er på plads i forhold til udviklingsplanen.
Der er ønske om 100 meter markeringspæle. Vi fjerner den ene af 150m markeringerne og bruger dem til 100m , med ny tekst.
Målsætning banen, Standart og pleje
                      Medlemsarbejdsdag i efteråret, dato og arbejdsplan fastlægges på næste møde.
 
Østre plantage / Øvrige skovområder
                      ”Konsulent” Kim Egefjord.
 
Budget opfølgning
                      Bane og maskin budgettet holder endnu. Vi har været forskånet for store reparationer.
Info fra greenkeeperen
                      Forsøger at få en ny i arbejdsprøvning.
Info fra bestyrelsen
 
Evt.
 
Næste møde. Mandag 16. august kl. 10
 
Jørgen S Jørgensen

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap