Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

 Ebeltoft d. 23. december 2010
 
Til alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club
 
Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling
Mandag d. 17 januar  2011 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Galgebakken 14, 8400  Ebeltoft
  
Dagsorden:
 
1.                Valg af dirigent
2.                Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.                Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4.                Forelæggelse af budget
5.                Godkendelse af Betalingsregulativ
6.                Indkomne forslag              
7.                Valg af medlemmer til bestyrelsen
8.                Valg af revisor
9.                Eventuelt
 
 Vedr. punkt 7.     På valg er John Brændgaard, Allan Steen og Per Pagers
                           Per Pagers ønsker ikke genvalg
  
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8 januar 2011
 
Ovennævnte indkaldelse samt revideret regnskab med underskrifter og budget for det kommende år er tilgængelig på klubbens hjemmeside og på resp. opslagstavler i klubben, samt kan rekvireres ved at sende en mail til klubbens manager .
 
Stemmeret i henhold til vedtægterne:
 
§ 10   Ethvert medlem i kategori J (fyldt 18 år), U og S, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme på generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem - dog kan ingen afgive mere end 2 stemmer.
 
Med venlig hilsen
 
Ebeltoft Golf Club
Bestyrelsen

 

Bilag:
Årsrapport 2009-2010
Protokollat 09-10
Ekstraordinær kontingentstigning
Regulering af kontingent 2011
Indkaldelse til generalforsamling d. 17 jan 2011
Betalingsregulativ

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap