Skip Navigation Links
Sidste nyt
Hole in one
Nyt græs ved green 3 og 10 og 12.
Stor sponsorgave fra Nybolig
Baneinfo !!! og baneåbning
Opdateret Turneringprogram 2019
GOLFRINGEN 2019
Nyt fra Kanin Klubben
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Ordensregler - Ebeltoft Golf Club
 

 

Klubhus

 1. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.
 2. Rygning er ikke tilladt i klubhuset.

Banen

 1. Spil på banen er underkastet golfetikette-reglerne. Det betyder bl.a., at alle skal lægge græstørv på plads, samle brugte tees op, lukke igennem, råbe fore, reparere nedslagsmærker på greens (brug pitchfork) og rive i bunkers.
 2. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, at de ved tegn har tilkendegivet, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når der opholder sig personale eller andre på driving rangens græsareal.
 3. Hver spiller skal anvende eget udstyr.
 4. Vis hensyn, slå aldrig for tidligt. Duk dig når der råbes Fore. Stå aldrig foran bolden når andre skal slå. Vær særlig opmærksom på de blinde huller. Ti stille når andre skal slå. Støjende, råbende adfærd mv. skal undgås.
 5. Der skal startes på hul 1. Klubber i klubben kan ved turneringer benytte start på flere huller efter bestyrelsens anvisninger. Start på hul 3 er i perioden 1.4 til 30.10 kun tilladt ved start før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
 6. Ved brug af bagvogne skal de opstillede skilte om færdsel på banen respekteres. Det er forbudt at køre bagvogne over tee-steder, greens, forgreens, mellem greenbunker og green, i høj rough samt i bunkers.
 7. Der skal tees op på tee-steder. Bags, buggys og bagvogne må ikke placeres på tee-steder.
 8. Indgang og udgang fra bunkers skal ske fra laveste side. Det er ikke tilladt at gå på bunkerkanterne. Der skal rives i bunkers, og efter rivning skal hele riven placeres i bunker med skaftet pegende i spilleretningen.
 9. På greens skal udtagning og isætning af flag ske omhyggeligt, således at hulkant beskyttes.
 10. Træning er ikke tilladt på banens arealer, der henvises til træningsarealer. Indspil på puttinggreen er ikke tilladt.
 11. Udslag på drivingrange er kun tilladt fra de opstillede udslagsmåtter. Rangebolde må ikke opsamles eller benyttes andre steder end på drivingrange. Såfremt kassen med Rangebolde er tom, må der dog samles bolde på drivingrangeområdet.
 12. Der skal bæres synligt årsmærke/greenfeemærke under spil på banen. DGU medlemskort skal medbringes på banen.
 13. Der henstilles til, at spillere er passende påklædt inkl. passende fodtøj på banen, driving range og øvrige områder. Det er derfor ikke tilladt at være påklædt i joggingtøj, undertrøjer, soltoppe, badeshorts o.l.
 14. Der henvises i øvrigt til de lokale regler, se hjemmeside, opslag i klubhuset og evt. scorekort.

Kørsel med Buggy

 1. Fører skal være fyldt 18 år.
 2. Kørsel sker på eget ansvar.
 3. Maks. 2 personer pr. Buggy.
 4. Det er forbudt at køre på tee-steder, forgreens, greens, høj rough og i bunkers.
 5. Der skal køres i et moderat tempo.
 6. Der skal tages hensyn til andre spillere på banen.
 7. Lejeren af Buggyen har ansvaret for, at aflevere Buggyen i samme stand, som den er modtaget.
 8. Eventuelle skader på Buggyen er lejerens ansvar.
 9. Instruktion kan eventuelt fås i sekretariatet.
 10. Bremser og blokering skal afprøves inden der køres ud på banen.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018







   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap