Golfklubbens offentliggørelse af sprøjtemiddelindberetning til Miljøstyrelsen
 Sprøjtemiddelindberetning til Miljøstyrelsen, 2016
Ebeltoft Golf Club
Galgebakken 14 8400 Ebeltoft
CVR-nr: 51475852
Indberetningsdato: 01-03-2017
Resultat af  indberetning 2016
Golfklubben har ikke haft overskridelser af de samlede belastningslofter, fastsat af Miljøstyrelsen.
Belastningslofter er fastsat for: 2016
Sprøjtemiddelbelastning
Golfbanens sprøjtemiddelbelastning (belastning/ ha)
Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Natur Samlet belastning
Produktgruppe L B A L B A L B A L B A L B A L B A L B A
Ukrudtsmidler 0,04 0 0,04 0,09 0 0,09 0,22 0 0,22 0,04 0 0,04 0,02 0 0,02 0 0 0 0,41 0 0,41
Svampemidler 1,14 0,41 0,73 0,11 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,41 0,84
Insektmidler 16,4 0 16,4 8,2 0 8,2 20,5 0 20,5 2,46 0 2,46 0 0 0 0 0 0 47,56 0 47,56
Sneglemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vækstreguleringsmi
dler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L = belastningsloft
B = belastning
A = afvigelse fra belastningsloft
Golfbranchens gennemsnitlige sprøjtemiddelbelastning (belastning/ ha)
Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Natur Samlet belastning
Produktgruppe L B A L B A L B A L B A L B A L B A L B A
Ukrudtsmidler 0,04 0,006 0,03 0,09 0,017 0,07 0,22 0,081 0,14 0,04 0,016 0,02 0,02 0,003 0,02 0 0 0 0,41 0,123 0,28
Svampemidler 1,14 0,611 0,53 0,11 0,011 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,622 0,63
Insektmidler 16,4 2,51 13,89 8,2 0,314 7,89 20,5 0,249 20,25 2,46 0,034 2,43 0 0,006 -0,01 0 0 0 47,56 3,113 44,45
Sneglemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vækstreguleringsmi
dler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sprøjtemiddelforbrug(belastningen ovenfor er beregnet på baggrund af golfbanens sprøjtemiddelforbrug)
Golfbanens sprøjtemiddelforbrug (kg aktiv stof/ ha)
Kg pr. ha Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Natur Hele banen
Ukrudtsmidler 0 0 0 0 0 0 0
Svampemidler 0,33 0 0 0 0 0 0,33
Insektmidler 0 0 0 0 0 0 0
Sneglemidler 0 0 0 0 0 0 0
Vækstreguleringsmidler 0 0 0 0 0 0 0
Golfbranchens gennemsnitlige sprøjtemiddelforbrug (kg aktiv stof/ ha)
Kg pr. ha Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Natur Hele banen
Ukrudtsmidler 0 0,01 0,04 0,01 0 0 0,06
Svampemidler 0,49 0,01 0 0 0 0 0,5
Insektmidler 0,03 0,01 0 0 0 0 0,04
Sneglemidler 0 0 0 0 0 0 0
Vækstreguleringsmidler 0 0 0 0 0 0 0
Udskriftsdato: 1. marts 2017 Side 1/1